Instalare & Darea in Exploatare

Installation & Commissioning

Toți tehnicienii și angajații noștri din domeniul tehnic, dețin un pașaport valid de siguranță internațional (SCC-pass).

Acestia sunt capabili toți să opereze un stivuitor sau alte tehnologii de ridicare și participă în mod regulat la cursuri de instruire de securitate pentru activitățile in cadrul companiilor internaționale.

Desigur, transportul și logistica sunt planificate și organizate în consecință.

Pe scurt:

• Instalare la cheie și punere in exploatare
• Personal calificat cu cea mai recentă tehnologie de asamblare
• TÜV asamblări monitorizate special în industrie